top of page

Yes Group Management Network

Rotation System

เครื่องมือสร้างเครือข่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของ มั่นคงยั่งยืน

เครื่องมือทำเงิน สร้างรายได้ที่มั่นคง 

Rotation System  

เครื่องมือสร้างเครือข่าย Rotation System By Yes group   ทำงานด้วยระบบเที่ยงตรงชัดเจน ใช้ทำงานช่วยตัดสินใจแทนคนในส่วนที่คนไม่สามารถทำได้ผลรับที่ได้จึงแม่นยำเที่ยงตรงเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้ หากทุกคนที่ใช้เครื่องมือดำเนินการไปตามระบบที่กำหนดไว้

ความรู้เกี่ยวกับ Yes groupและเงื่อนไขการใช้ระบบเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง

1.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Yes Group 

1.1เกี่ยวกับที่มาของรายได้ที่ระบบนำมาสร้างรายได้ให้ (จากค่าการตลาดของสินค้าและบริการจากพันธมิตรทางการค้าของYes Group)

1.2ระบบจ่ายเงินได้อย่างไร จ่ายได้หรือไม่หากมีผู้ที่จะได้รับจำนวนมากตามตัวอย่างที่กล่าวอ้าง(ตรวจสอบคำนวนตามตารางตัวอย่างการแสดงรายได้จากการสร้างเครือข่าย และการเติบโตของเครือข่ายด้านล่าง)

1.3ตรวจสอบทำความรู้จักกับพันธมิตรทางการค้าของYes Groupได้จากเว็บไซต์https://www.yesgroupsuccess.com/ที่มีอยู่ทั่วโลก และร้านค้าชั้นนำของไทย

2.Yes Group Management Network

Rotation System By Yes Group

Yes Group เป็นระบบการบริหารการจัดการด้วยโปรแกรม เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และชัดเจน ทุกคนที่ต้องการใช้ Rotation System By Yes Group เป็นเครื่องมือสร้างความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างรวดเร็ว ทุกคนต้องยอมรับระบบการทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข

3.Rotation System By Yes Group ระบบสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากค่าการตลาดจากการซื้อสินค้าของสมาชิกเพียงครั้งเดียวได้สิทธิ์รับรายได้ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการเติบโตของเครือข่ายผู้บริโภค และ การทำงานของ AI. ระบบสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตัดรายได้ของรหัสสมาชิกที่ระบบสร้างให้จำนวนหนึ่งทุก 30 วันเพื่อส่งเงินซ้ำทุก 30 วันสร้างรายได้ที่มั่นคงทุกเดือน ให้แก่สมาชิกทุกคนแม้ไม่มีการซื้อซ้ำ (มูลค่าตามPackage รับรายได้) สมาชิกทุดคนต้องยอมรับระบบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ Rotation System

เงื่อนไขการใช้ระบบเพื่อสร้างความสำเร็จสร้างรายได้ที่มั่นคง1ล้านบาททันทีใน2 เดือน

(ระบบYes Happiness)

1.ยอมรับระบบและเงื่อนไขระบบทุกกรณี

2.ตั้งเป้าหมายความต้องการมีรายได้ที่มั่นคงเริ่มต้น 1 ล้านบาททันทีใน 2 เดือน

3.หลังจากตั้งเป่าหมาย ลงมือทำงานตามระบบทันที

3.1แนะนำคนที่ตัวเองรักเพื่อรับโอกาสเข้าสู่ระบบทันทีเริ่มต้น2-3คนโดยส่งต่อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นตามข้อมูลเดียวกันนี้

3.2ส่งต่อความต้องการตั้งเป้าหมายการทำงานแบบเดียวกัน

3.3ติดตามให้ความชัดเจน สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการทำงานแบบเดียวกัน ทันทีอย่างน้อย2-3คน 4รุ่นสายการแนะนำ

ความเหมือน และแตกต่าง

Yes Group Management Network                           ธุรกิจขายตรง

รายได้ที่มากเกิดจากขนาดการเติบโตของเครือข่ายที่สร้าง   รายได้ที่มากเกิดจากขนาดการเติบโตของเครือข่ายที่สร้าง

และ ระบบการจัดการพัฒนาเครือข่าย                                    และจากยอดการซื้อสินค้าใหม่ และยอดการซื้อซ้ำ

พัฒนารายได้ด้วยระบบ AI.

 

สมาชิกเครือข่ายจากทุกคนที่ใช้จ่าย ซื้อสินค้า และ บริการ    สมาชิกในเครือข่ายจากกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มของสินค้าที่ขาย 

ทุกอย่างในชีวิตประจำวัน

 

ไม่มีการบังคับซื้อหรือขายสินค้า ซื้อครั้งเดียวเพื่อได้สิทธิ์      มีการบังคับซื้อหรือขายสินค้า เพื่อได้รับรายได้ตามแผนธุรกิจ

สิทธิ์รับรายได้เกิดจากการซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว                 มีการรักษายอดบังคับซื้อทุกเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์รับรายได้

ไม่ต้องซื้อซ้ำก็สามารถมีรายได้ที่มั่นคงได้หากมีการเติบโต

ของเครือข่าย มีระบบพัฒนารายได้ด้วยระบบ AI.

สินค้าหลากหลายทุกความต้องการของชีวิต ราคาถูกกว่า       สินค้าจำนวนน้อยชนิด จากผู้จำหน่ายเฉพาะ ราย
ร้านค้าผู้ขายที่หลากหลาย จากทั่วโลก                                   ราคาสูงกว่าปกติ

มีระบบ AI.ระบบการจัดการอัจฉริยะบริหารการจัดการ              การตัดสินใจบางอย่างที่ต้องการความพร้อมใจกันของคน  

ทุกอย่างอย่างเป็นระบบที่คนไม่สามารถทำได้                        จำนวนมากไม่สามารถทำได้ เงื่อนไขที่สำคัญที่สุด

เช่นการซื้อซ่ำทั้งระบบเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง 

การพร้อมใจกันแนะนำขยายเครือข่ายด้วย AI.

เพื่อการเติบโตของเครือข่าย 

 

มีระบบการสร้างรายได้ให้สมาชิก เมื่อสมาชิกมีรายได้ นำ        

รายได้ที่ระบบสร้างให้ไปซื้อสินค้าราคาที่ถูกกว่า

ผ่านพันธมิตร Yes Group

ทุกการซื้อสร้างสืทธิ์จับรายได้ใหม่ เครือข่ายเติบโต

สมาชิกทั้งระบบมีรายได้ที่มากขึ้น

                   


                                             

Yes Happiness ระบบมีเงื่อนไขเดียวก็แค่ ให้คุณรับโอกาสที่เรามอบให้ โอกาสที่คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง และเปิดโอกาสให้คุณส่งต่อโอกาสดีๆนี้ให้ทุกคนที่คุณรัก

 

Rotation System  

มันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด มันทำเงินให้ทุกคนได้แบบที่ไม่มีใครที่ไหนจะหาได้จากการทำงานทั้งชีวิต แค่คุณทำงานตามระบบที่กำหนดไว้ ชัดเจนกับสิ่งที่ทำ กล้าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ระบบที่ทุกคนทำได้

 

เครื่องมือทำเงิน สร้างรายได้ที่มั่นคง 

หากคุณไม่พยายามหาข้ออ้างมาปฏิเสธโอกาส ปฏิเสธการลงมือทำ คุณชีวิตเปลี่ยนแน่นอน

ตัวอย่างระบบการคำนวนรายได้เบื้องต้น Yes Happiness

59295624_308675016711968_892375645402064
59658611_528842184315934_754523502761790

Free Flex 1  1,590 B.   Free Flex 2   12,000 B.  2Package ใหม่

1. Free Flex 1 package 1,590 B.   จ่ายรายได้ 100 บาท สายอัพไลน์ 12 ชั้น

2. Free Flex 2 package 12,000 B.  จ่ายรายได้ในสายแนะนำ  1000 บาท 11 ชั้น   

THE HAPPINESS 3,500 B. package  31, 40, 43, 1 

เพิ่มฟรี Free Flex 1 package 1,590 B.  Free Flex 2 package 12,000 B. 

 

รายได้ที่เกิดขึ้นจาก 2 package  Free Flex 1   Free Flex 2  ไปอยู่ที่กระเป๋า Special bonus box1

 

bottom of page